lt en

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 3 metai),  programos kodas – P42021405.

  • po 12 klasių (programos trukmė 2 metai), programos kodas – P43021405.

  • turinčius vieną ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas – T43021407.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti tekstilės ir odos dirbinių gamybos dirbtuvėse, tekstilės įmonėse, specializuotose parduotuvėse, kultūros ir meno centruose arba plėtoti privatų verslą.
Dirbama su juostų audimo staklėmis bei rėmais, mezgimo įrenginiais, mezgimo ir nėrimo įrankiais, siuvinėjimo įrankiais, įranga, vėlimo įrankiais, teptukais, tamponėliais, siūlais, dažais, priemonėmis odos dirbiniams supjauti, detalėms apdoroti ir montuoti, siūti, dekoruoti ir apdailinti, kompiuteriu su kūrybinėmis vaizdo apdorojimo programomis ir kitomis profesinei veiklai reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis. Kuriant gaminius naudojamos tradicinės bei netradicinės techikos.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Tekstilės ir odos dirbinių projektavimas“ – išmoksite tekstilės ir odos dirbinių projektavimo, taikant įvairių tautų tradicinę ornamentiką, kompozicijos, spalvų teorijos ir derinimo principus, atliekant eskizą, parenkant tinkamas medžiagas, apskaičiuojant medžiagų kiekius ir kainas.

„Audinio (medžiagos) gamyba“ –  sužinosite kaip formuojama audinio struktūra, faktūra, naudojant įvairias medžiagas ir technologijas bei netradicines technikas: siuvimą, siuvinėjimą, audimą, vėlimą, mezgimą, pynimą, dažymą bei chemines, mechanines priemones, lankstymą, karpymą, glamžymą, šibori, šenilo, aplikacijos techniką; kai įspaudžiami ir perforuojami odos dirbiniai rankiniu ir mechaniniu būdu.

„Tekstilės ir odos dirbinių gamyba“ – sužinosite kaip pagal projektą tekstilės ir odos gaminio gamybai parenkamos darbo priemonės, įrankiai, medžiagos ir apskaičiuojamos medžiagų sąnaudos; paruošiamos odos detalės; pagaminami tekstilės ir odos gaminiai, aksesuarai; įvairiomis technikomis dekoruojamos medžiagos, drabužiai.

„Tekstilės ir odos dirbinių eksponavimas“ – sužinosite kaip pristatomi tekstilės ir odos dirbiniai parodose, meno galerijose, mugėse ir kituose renginiuose, mokantis komunikuoti su galerijų ir mugių organizatoriais, parengiant tekstilės ir odos dirbinių aprašą, katalogą, fotografuojant, viešinant tekstilės ir odos dirbinius internetinėje erdvėje.

Pasirenkamieji moduliai:

„Lėlių iš tekstilės gamyba“ – sužinosite lėlių tipažus. Gebėsite parinkti darbo priemones ir medžiagas lėlės gamybai, paruošti brėžinius ir lekalus; pagaminti lėlę ir pasiūti lėlei drabužius.

„Suvenyrų iš tekstilės ir odos gamyba“ – gebėsite pagal projektą pagaminti suvenyrą iš tekstilės ir odos parenkant gamybos darbo priemones ir įrankius, apskaičiuojant suvenyro gamybos medžiagas ir jų sąnaudas, paruošiant lekalus ir brėžinius, iškerpant detales, įspaudžiant ir performuojant odos dirbinius suvenyrui rankiniu ir mechaniniu būdu,  siuvant suvenyrų detales rankomis ir mašinomis.

„Rankinės iš tekstilės ir odos gamyba“ – pagal projektą gebėsite pagaminti rankines iš tekstilės ir odos, parenkant rankinės gamybos darbo priemones, įrankius ir medžiagas, apskaičiuojant gamybos medžiagas ir jų sąnaudas. 

* Moduliai „Lėlių iš tekstilės gamyba“, „Suvenyrų iš tekstilės ir odos gamyba“ ir „Rankinės iš tekstilės ir odos gamyba“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42021405, P43021405).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia. 

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: