Pirmosios pagalbos kursai

Remiantis privalomųjų pirmos pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotinių žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ aktualia redakcijos suvestine Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras organizuoja ir rengia privalomąsias pirmos pagalbos mokymo programas:

1. Pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa PT;
2. Pirmosios pagalbos mokymo pirminė programa PP.

  PP – 8 val. PT – 4 val.
Asmeniui 10 Eur 8 Eur
Įmonių grupėms Taikoma 10 % nuolaida Taikoma 10 % nuolaida
Savanrankiškai besiruošiantiems 5 Eur 5 Eur

Kursai organizuojami nuolat.

Kontaktai

Tel: +37062755182

El. paštas:

Dalintis su draugais: