Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Programos tikslas: suteikti lietuvių kalbos pagrindus užsieniečiams, norintiems integruotis į Lietuvos darbo rinką.

 

Programos uždaviniai:

1. Ugdyti kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, reikalingus darbe ir kasdieniniame gyvenime.

2. Suteikti minimalius rašymo ir skaitymo gebėjimus, padedančius savarankiškai orientuotis ir komunikuoti įvairiose situacijose.

3. Supažindinti su pagrindinių lietuvių kalbos gramatinių formų vartosena.

4. Ugdyti socialines bei sociokultūrines kompetencijas, suteikiančias galimybę lengviau integruotis į darbo rinką ir Lietuvos visuomenę.

 

Kompetencijos:

1. Klausymas ir suvokimas

2. Kalbėjimas

3. Kalbėjimas ir rašymas

 

Programos kodas: 221000851 , 160 kontaktinių valandų/20 d. d., 4 savaitės.

1553 Eur

Kontaktai

Tel: +370 610 61407

El. paštas:

Dalintis su draugais: