Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje

Kompetencijos:
1. Informuoti įmonės apsaugos tarnybą ir kitus atsakingus darbuotojus dėl susiklosčiusių nepageidaujamų situacijų.
2. Padėti svečiams ekstremalių situacijų metu.
3. Prižiūrėti augalus vidaus ir lauko teritorijoje.
4. Prižiūrėti tvarką lauko teritorijoje.

Modulio valstybinis kodas 4101373, trukmė 10 kreditų (180 kontaktinių valandų).

467,1 Eur