Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis 2021 m. gegužės ir birželio mėn. Visų egzaminų pradžia 9.00 val.