Smulkiojo verslo organizatorius

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Specializacijos: Patalpų priežiūra, Želdynų priežiūra, Paslaugų reklamavimas.

Mokymo programa skirta rengti smulkiojo verslo organizatorius, gebančius organizuoti įmonės veiklą, dirbti privačiose ar valstybinėse prekybos ir gamybos verslo įmonėse, steigti savo verslą, organizuoti paslaugų teikimą.

Siekiant šių tikslų būsimieji smulkiojo verslo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi smulkiojo verslo organizavimo, paslaugų teikimo mokslo, gamybos ir verslo technologijų, įmonių steigimo, veiklos planavimo ir organizavimo, taikomosios ekonomikos, rinkodaros pagrindų, verslo finansavimo ir investicijų, apskaitos ir finansų, mokesčių, raštvedybos, teisės pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų.

Praktinis mokymas vyksta gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse. Gamybinės praktikos trukmė – 15 savaičių. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo, įmonės veiklos planavimo ir organizavimo ir kiti gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama smulkiojo verslo organizatoriaus kvalifikacija.

Baigus smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.

Kvalifikacijos aprašas:

Smulkiojo verslo organizatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti smulkiojo verslo organizatoriumi.

Asmuo, įgijęs smulkiojo verslo organizatoriaus kvalifikaciją, turi:

 • gebėti įvertinti verslo aplinką, verslo plėtros galimybes;
 • pasirinkti palankiausią verslo organizavimo formą parengti individualios verslo įmonės verslo planą, jos steigimo dokumentus;
 • atlikti rinkos tyrimus, kurti įmonės įvaizdį ir viziją;
 • organizuoti įmonės personalo atranką, nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje;
 • pasirinkti tinkamiausius pardavimo kanalus;
 • tvarkyti apskaitą smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, naudotis informacinėmis technologijomis;
 • žinoti verslo organizavimo pradmenis, darbo proceso organizavimo įmonėje principus;
 • žintoi darbų saugos reikalavimus;
 • mokėti vieną užsienio kalbą;
 • mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą;
 • efektyviai bendrauti su klientais, būti mandagiu, paslaugiu ir sąžiningu.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.