Siuvėjas

Mokykitės: po 10 ir po 12 klasių (trukmė 3 arba 2 metai)

Siuvėjo mokymo programa skirta rengti siuvėjus, gebančius siūti ir taisyti drabužius, organizuoti paslaugų teikimą, parinkti ir pritaikyti drabužio konstrukciją.

Siekiant šių tikslų būsimieji siuvėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi siuvimo ir siuvinėjimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų ir įrengimų naudojimo ir priežiūros, darbo su individualaus ir pramoninio siuvimo mašinomis, audinių sukirpimo, konstravimo ir modeliavimo, specialiojo piešimo, kompiuterinės grafikos, odos, kailių savybių ir jų panaudojimo, pagalbinių žaliavų ir priedų asortimento, savybių ir naudojimo, žmogaus matavimo ir drabužių dydžio nustatymo, vyriškų, moteriškų, vaikiškų drabužių detalių ir gaminių iš audinio, odos, kailių siuvimo, drabužių taisymo, apmėtymo, kilpų, sagų prisiuvimo, tvirčių darymo mašinomis, lygintuvais, presais, sukirpimo rankinėmis ir juostinėmis mašinomis, žirklėmis, drabužių defektų taisymo, siuvinėjimo piešinio paruošimo ir jo perkėlimo ant audinio, siuvinėjimo įvairia technika rankomis ir mašinomis, buhalterinės apskaitos pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos, verslo pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta Centro siuvimo dirbtuvėse, siuvimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 51 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami drabužių konstravimo, siuvimo ir kt. gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama siuvėjo kvalifikacija.

Baigus siuvėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo gamybos ir perdirbimo studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

Siuvėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti siuvėju, siuvėju-sukirpėju, siuvėju-siuvinėtoju.

Asmuo, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, turi:

  • gebėti projektuoti ir konstruoti drabužius masinei gamybai ir pagal individualius užsakymus, priimti užsakymą siuvinių gamybai, suderinti drabužio modelį su užsakovu, parinkti drabužiui bazinę konstrukciją ir koreguoti ją atsižvelgiant į modelį ir užsakovo figūros ypatumus, parinkti medžiagas drabužiui ir numatyti gamybos režimus, parengti drabužio siuvimo brėžinius, sukirpti drabužį, atlenkti ir peltakiuoti bei apsiūti audinių atkarpas, apdoroti atskiras drabužio dalis, sujungti drabužio dalis į gaminį, paruošti drabužį primatavimui, primatuoti ir pataisyti drabužį pagal užsakovo figūrą, pasiūti ir išlyginti drabužį, parinkti įdėklines medžiagas, siūlus, atlikti apdailą, dirbti įvairiomis siuvimo mašinomis, lygintuvu, taikyti naujausias siuvimo technologijas, atlikti rankinius siuvimo darbus, siūti mašinines siūles, siuvinėti pagal modelį ar savo parengtą eskizą, papuošti raštais gatavus drabužius ar medžiagas, tikrinti drabužio kokybę ir taisyti arba persiūti drabužius iš tekstilės ar panašių medžiagų, organizuoti siuvimo įmonės veiklą arba įsteigti individualią verslo įmonę, rengti ir įgyvendinti verslo planą, tirti analogiškų paslaugų rinką, rengti finansines ataskaitas, sudaryti bendradarbiavimo sutartis su tiekėjais bei užsakovaisžinoti siuvimo darbų technologinius reikalavimus, apdorojimo technologijas, racionalius darbo organizavimo metodusmokėti dirbti saugiai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis

Įgiję siuvėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti siuvėjais, siuvėjais-sukirpėjais, siuvėjais-siuvinėtojais, susiuvėjais siuvimo įmonėse arba įsteigti individualią verslo įmonę.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.