/ vasario 14 D.
Pelenų diena - Gavėnios pradžia. Kviečiame į Šv. Mišias.