Svetingumo paslaugų administratorius

SVETINGUMO  PASLAUGŲ ADMINISTRATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Suteikiama kvalifikacija: svetingumo paslaugų administratorius.

Lietuvos kvalifikacijų lygis: V

Programos trukmė: 1,5 metų, 90 kreditų. 

Būtina 1 metų darbo patirtis su kvalifikacija susijusioje profesinėje veikloje.

Programa parengta pagal  Apgyvendinimo ir maitinimo sektoriaus profesinį standartą (2015).

Programa skirta parengti svetingumo paslaugų administratorių, gebantį administruoti svetingumo įmonės veiklą, įkurti ir organizuoti svetingumo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei rekreacinės veiklos paslaugas. Siekiama sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas svetingumo paslaugų poreikio  nustatymo, reklamos, svečių maitinimo, apgyvendinimo, kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių,  smulkaus ir vidutinio verslo svetingumo paslaugų įmonės veiklos organizavimo srityse.

Kvalifikacija suteikiama įsisavinus visus privalomus programos modulius bei 14 kreditų pasirenkamųjų modulių ir išlaikius baigiamuosius asmens kompetencijų vertinimo egzaminus (teorinę ir praktinę dalis).

Programa sudaryta iš privalomųjų 18 modulių, sudarytų pagal standarte numatytas įgyti kompetencijas, bei įvadinio ir baigiamojo modulių:

 1. Įvertinti svetingumo paslaugų poreikį bendraujant  su svečiais ir potencialiais klientais
 2. Pristatyti svetingumo paslaugas svečiams ir interesantams
 3. Rengti svetingumo paslaugų reklamą, naudojantis įvairiomis informacijos priemonėmis.
 4. Organizuoti svečių kasdienį maitinimą.
 5. Organizuoti svečių maitinimą pobūviuose ir šventiniuose renginiuose.
 6. Administruoti kambarių rezervavimą ir apgyvendinimo užsakymus.
 7. Priimti svečius ir padėti jiems įsikurti.
 8. Analizuoti kultūrinių, mėgėjiško sporto ir laisvalaikio renginių poreikį apklausiant svečius.
 9. Parengti kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių scenarijus įvertinant vietines kultūrines tradicijas ir aplinką.
 10. Teikti informaciją svečiams apie siūlomus kultūrinius, mėgėjiško sporto, laisvalaikio renginius.
 11. Priimti svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio ir šventinių renginių.
 12. Vykdyti svečių užsakymus dėl kultūrinių, mėgėjiško sporto, laisvalaikio, šventinių  renginių
 13. Parengti svetingumo paslaugų teikimo verslo planą.
 14. Vykdyti smulkaus ir vidutinio verslo svetingumo paslaugų įmonės veiklos buhalterinę apskaitą.
 15. Vykdyti svetingumo paslaugų teikimo kokybės kontrolę.
 16. Vykdyti atsiskaitymus už suteiktas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.
 17. Vykdyti darbuotojų paiešką, samdymą ir atleidimą.
 18. Apmokyti naujus darbuotojus.

Siūlomi 6 pasirenkamieji moduliai:

 1. Gaminti patiekalus pagal inovatyvias maisto gamybos technologijas ir įsivertinti atliktą darbą.
 2. Teikti svečiams rekreacines darniojo turizmo paslaugas.
 3. Gaminti patiekalus pagal „greito“ maisto koncepciją.
 4. Gaminti patiekalus pagal „lėto“ maisto koncepciją.
 5. Taikyti naujoves viešbučių veikloje.
 6. Taikyti etninės kultūros tradicijas teikiant svetingumo paslaugas.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti smulkiose ir vidutinėse svetingumo paslaugų įmonėse, teikiančiose individualaus apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas (nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, užeigose, pensionuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse ir pan).