Suaugusiųjų mokymo skyrius

APIE SKYRIŲ

Suaugusiųjų mokymo skyriaus veiklos pradžia – 1998 metai. Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą profesinę kvalifikaciją.

Suaugusiųjų mokymas organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į besimokančiųjų turimas kompetencijas ir poreikius.

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Tęstinis profesinis mokymas centre apima suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą (-si). Programų trukmė įvairi: nuo 1 dienos iki 150 darbo dienų. Visos mokymo programos mokamos.

Formaliojo profesinio mokymo (-osi) programos.

Neformaliojo profesinio mokymo (-osi) programos.

Priėmimo tvarkaraštis 2018 mokslo metams.

Kurorto verslo skyriuje organizuojamos formalaus ir neformalaus ugdymo programos.

Kvalifikacija ar kompetencija įgyjama baigus profesinio mokymo programą ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminą.

Centras siūlo 49 formaliojo ir 48 neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, skirtas profesinei kvalifikacijai ar atskiroms kompetencijoms įgyti.

Išduodami išsilavinimo pažymėjimų blankai:

Profesinio mokymo programos, kurias baigus įgyjama profesinė kvalifikacija, pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) yra skirtingo lygio, kuris nurodomas išsilavinimo pažymėjimo blanke- profesinio mokymo diplome, kodas 4101.

Neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias baigus įgyjama kompetencija/os, išduodamas išsilavinimo pažymėjimo blankas- pažymėjimas, kodas 3105 arba neformalios profesinio mokymo programos baigimo pažymėjimas.

Lietuvos kvalifikacijų sandara– Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė LTKS aprašą patvirtino 2010 metais. Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

Skiriamos dviejų tipų kvalifikacijos:

  • kvalifikacijos darbui, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį darbui;
  • kvalifikacijos mokymuisi, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį tolesniam mokymuisi.

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius

LTKS lygis

Kvalifikacijos darbui

Kvalifikacijos mokymuisi

LTKS lygis

8

Mokslo daktaro diplomas
Meno daktaro diplomas

8

7

Rezidentūros pažymėjimas
Magistro diplomas

7

6

Bakalauro diplomas
Profesinio bakalauro diplomas
Studijų pažymėjimas

6

5

Profesinio mokymo diplomas

5

4

Profesinio mokymo diplomas

Brandos atestatas

4

3

Profesinio mokymo diplomas

 

3

2

 Profesinio mokymo diplomas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

2

1

Profesinio mokymo diplomas

 

1

 

Darbdaviai gali kreiptis su užsakymu parengti jų poreikius atitinkančias tęstinio profesinio mokymo formalias ar neformalias programas.

Smulkesnę informaciją apie tęstinio profesinio mokymo programų turinius rasite: http://www.kpmpc.lt/

Atsiradus poreikiui vykdomos ir grafike nenurodytos tęstinio profesinio mokymo formalios ar neformalios programos.

BENDRADARBIAVIMAS

Skyrius bendradarbiauja su visais Centro skyriais pagal mokymo proceso organizavimo poreikį, Švietimo mokslo ministerija, informacinių technologijų centru (ITC), Kauno prekybos, pramonės ir amatų , Žemės ūkio rūmais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Teikia paslaugas: pavieniams asmenims sudarant, individualias mokymo sutartis; įvairiuose ES fondo finansuojamuose projektuose, kuriuos vykdo:  Lietuvos darbo birža, Kauno, Vilniaus Marijampolės, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos darbo biržos ir joms priklausantys skyriai, taip pat Pabėgėlių priėmimo centras, Kauno socialinių paslaugų centras, „Soroptimisčių“ klubas ir kt. organizacijos, įsigijusios įvairiuose projektuose, mokymo paslaugas.

KONTAKTAI

Skyriaus vadovė Jūratė Balčiūnienė
Mob. tel.: +370 610 61407
Tel. nr.: (8 37) 20 29 88
El.paštas:  jurate.balciuniene@kaupa.lt

Miško g. 15, Kaunas, 218 kab.