Suaugusiųjų mokymo skyrius

APIE SKYRIŲ

Suaugusiųjų mokymo skyriaus veiklos pradžia – 1998 metai. Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą profesinę kvalifikaciją.

Suaugusiųjų mokymas organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į besimokančiųjų turimas kompetencijas ir poreikius.

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Tęstinis profesinis mokymas centre apima suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą (-si). Programų trukmė įvairi: nuo 1 dienos iki 150 darbo dienų. Visos mokymo programos mokamos.

Formaliojo profesinio mokymo (-osi) programos.

Neformaliojo profesinio mokymo (-osi) programos.

Priėmimo tvarkaraštis 2017-2018.

Kvalifikacija ar kompetencija įgyjama baigus profesinio mokymo programą ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminą.

Centras siūlo 49 formaliojo ir 48 neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, skirtas profesinei kvalifikacijai ar atskiroms kompetencijoms įgyti.

Formalios tęstinio profesinio mokymo programos, kurias baigus įgyjama profesinė kvalifikacija, yra dviejų lygių:

I lygio – įgyjama kompetencija atlikti tam tikros siauros srities darbus. Gali mokytis asmenys neturintys ar įgiję pagrindinį išsilavinimą, priklausomai nuo mokymo programos.Programų kodas prasideda skaičiumi 1 ar 2. Baigus mokymą išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, įregistruotas išsilavinimo pažymėjimų blankų registre (www.aikos.smm.lt).

II lygio – leidžia asmeniui kvalifikuotai atlikti veiklą įvairiose aplinkose, dirbti darbo grupėse, būti atsakingam už savo veiklą. Baigus mokymą išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, įregistruotas išsilavinimo pažymėjimų blankų registre (www.aikos.smm.lt).

Darbdaviai gali kreiptis su užsakymu parengti jų poreikius atitinkančias tęstinio profesinio mokymo formalias ar neformalias profesinio mokymo programas.

Smulkesnę informaciją apie tęstinio profesinio mokymo programų turinius rasite: http://www.kpmpc.lt/

2016 metais kviečiame mokytis Suaugusiųjų mokymo skyriuje. Tęstinio profesinio mokymo programų grafiką galite atsisiųsti čia. 

Atsiradus poreikiui vykdomos ir grafike nenurodytos tęstinio profesinio mokymo formalios ar neformalios mokymo programos.

 

BENDRADARBIAVIMAS

Skyrius bendradarbiauja su visais Centro skyriais pagal mokymo proceso organizavimo poreikį, ŠMM, ITC, Kauno prekybos, pramonės ir amatų , Žemės ūkio rūmais. Palaiko ryšius su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Teikia paslaugas įvairiuose ES fondo finansuojamuose projektuose, kuriuos vykdo  Lietuvos darbo birža, Kauno, Marijampolės, Vilniaus darbo biržos ir joms priklausantys skyriai, taip pat Pabėgėlių priėmimo centras ir kt. organizacijos.

 

KONTAKTAI

Skyriaus vadovė Jūratė Balčiūnienė
Mob. tel.: +370 610 61407
Tel. nr.: (8 37) 20 29 88
El.paštas:  jurate.balciuniene@kaupa.lt

Miško g. 15, Kaunas, 218 kab.