Su Kovo 11-ąja! / 2018-03-11

Gal keičiasi jos apdaras ir būdas,

Bet ji širdies taurumo nepraras.

Prie Nemuno pasėtas laisvės grūdas

Ilgai maitins jos sūnus ir dukras…“ (E. Mieželaitis)