Profesorė N. Večkienė susitiko su būsimaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais / 2019-02-01

Prof. Nijolė Večkienė.

2019 m. sausio 31 d. Karaliaus Mindaugo PMC Socialinių paslaugų skyriuje viešėjo Kauno Trečiojo amžiaus universiteto direktorė, prof. Nijolė Večkienė. Susitikimo metu profesorė būsimiesiems socialinio darbuotojo padėjėjams, profesijos mokytojams papasakojo, kaip amžiaus tarpsniai įtakoja gyvenimo kokybę, pristatė vyresniojo amžiaus žmonių mokymosi galimybes. Ši informacija ypač aktuali mokiniams, kurie planuoja dirbti įvairiose socialinės globos įstaigose su senyvo amžiaus žmonėmis.

Anot N. Večkienės, visuomenėje didėjantis pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių skaičius verčia atkreipti dėmesį į šios amžiaus grupės ypatumus. Dauguma jų netekę gyvenimo partnerių tampa vieniši ir užsidarę. Tačiau gera žinia yra ta, kad vis daugiau dėmesio pradedama skirti vyresniojo amžiaus asmenų švietimo poreikiams tenkinti. Viena tokių galimybių - Trečiojo amžiaus universitetas. Tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, kurios tikslas – padėti senjorams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą.

Prof. N. Večkienės nuomone, senėjant visuomenei ypač išauga socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų poreikis. Reaguojant į poreikį, Karaliaus Mindaugo PMC vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa, kuri kasmet sulaukia didžiulio stojančiųjų susidomėjimo.

Anot Karaliaus Mindaugo PMC Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos dr. Aistės Antanaitienės, išaugusio populiarumo buvo galima tikėtis. „Darbo rinkoje yra didžiulis tokių specialistų trūkumas. Besirenkantys profesiją tai įvertina ir siekia aktualaus amato. Vyksta ypač aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kurie atveria mūsų mokiniams praktikos ir įsidarbinimo galimybes. Aukštadvaryje įsikūrę Šv. Domininko namai mums suteikia nuolatinę realios praktikos galimybę, kur mokiniai išmoksta, kaip teisingai naudoti technines priemones dirbant su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis,“ – praktikos reikšmę atskleidžia A. Antanaitienė.

Būsimieji Socialinio darbuotojo padėjėjai besimokantys Karaliaus Mindaugo PMC gali rinktis vieną iš specializacijų - karitatyvinis darbas, paliatyvi pagalba ir sociokultūrinis darbas.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

1819181918191819181918191819