Piligriminis žygis: vienija ir stiprina bendruomenę / 2017-09-08

Piligriminis žygis į Šiluvą.

Rugsėjo 7 d. gausi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendruomenė kartu su Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentais dalyvavo tradiciniame piligriminiame žygyje į Šiluvoje vykstančius Švč. Mergelės Marijos gimimo (Šilinių) atlaidus. Nuo Katauskių kaimo (Raseinių raj.) prasidėjęs 7 kilometrų žygis daugeliui pirmakursių tapo nauja ir įdomia patirtimi.

„Piligrimystė ne tik stiprina tikėjimą, bet ir padeda formuoti bendruomenę. Keliauja daug pirmakursių, kurie pajaučia bendrą Centro dvasią, susipažįsta vienas su kitu, įvairių skyrių mokiniais, išgyvena naujos patirties džiaugsmą. Žygis turi ir didžiulę simbolinę reikšmę. Tai didinga kelionė į save ir apsivalymo kelias. Centras suteikia galimybę kiekvienam asmeniškai pajusti piligrimystės prasmę“, - pasakoja Karaliaus Mindaugo PMC metodinio darbo vadovė (vertybiniam ugdymui) dr. Vilma Šliužaitė.

Tai, kad vertybis ugdymas ypač svarbus pasakoja masažuotojo profesiją pasirinkęs Mantas. Anot jo, vertybių atpažinimas ir nusistatymas gyvenime yra nelengvas uždavinys, kuris reikalauja ir įsiklausimo į save, ir į kitą žmogų. Stipri vertybių sistema ypač aktuali būsimiems paslaugų teikėjams, kurie visada dirbs su žmonėmis ir sieks savo paslaugas atlikti kuo geriau. Piligrimis žygis Mantui tapo puikia galimybe apmąstyti savo pasirinkimą ir jo prasmę.

Šiemet atkeliavus į Šiluvos aikštę prie Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos melstasi, kad katalikiškos mokyklos ir bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytų prisikėlusį Kristų. Piligrimus pasitiko ir Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Po Šv. Mišių Centro bendruomenė rinkosi agapei ir dalinosi žygio metu patirtais išgyvenimais.

Dėkojame visiems žygio dalyviams ir linkime sėkmingų prasidedančių mokslo metų. Kviečiame aplankyti Centro „Facebook“ paskyrą, kur rasite įamžintas piligriminio žygio akimirkas.  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

1376137613761376137613761376