Pėdos priežiūros paslaugos teikėjas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 1,5 metų).

Mokymo programa skirta rengti pėdos priežiūros paslaugos teikėją, gebantį savarankiškai nustatyti poreikį pėdos priežiūrai, parinkti įrangą ir atlikti tinkamą priežiūros būdą, dokumentuoti paslaugą, informuoti klientus apie pėdos priežiūrą ir saugiai dirbti aptarnaujant klientus. 

Siekiant šių tikslų, būsimieji pėdos priežiūros paslaugos teikėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi ekonomikos ir verslo, anatomijos ir fiziologijos, pėdos anatomijos ir fiziologijos, pėdos patologijos, biomechanikos pagrindų, pedikiūro, pėdos priežiūros technologijos, ortopedinių priemonių pėdai, informacinių technologijų, profesinės psichologijos, estetikos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta praktinio mokymo dirbtuvėse. Praktinio mokymo trukmė - 480 val. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai įgūdžiai aptarnaujant klientą, atliekant apžiūrą, apklausą ir apčiuopą, parenkant tinkamus pėdos priežiūros būdus ir atliekant odos bei nagų priežiūros procedūras.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam šią programą, suteikiama pėdos priežiūros paslaugos teikėjo kvalifikacija.

 

Kvalifikacijos aprašas

Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti Pėdos priežiūros paslaugos teikėju.

Asmuo, įgijęs pėdos priežiūros paslaugos teikėjo kvalifikaciją, turi:

  • gebėti nustatyti poreikį pėdos priežiūrai; parinkti pėdos priežiūros būdus; atlikti pėdos priežiūros paslaugas;
  • žinoti kaip dokumentuoti paslaugos teikimą;
  • mokėti saugiai dirbti su pėdos priežiūros priemonėmis, įrankiais ir įranga.

Įgiję pėdos priežiūros paslaugos teikėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, ligoninėse, poliklinikose, grožio salonuose, kirpyklose, reabilitacijos centruose.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!