Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / 2018-10-02

Plečiame socialinių partnerių gretas. Spalio 1 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Nora Pileičikienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotimi (toliau GMPS).

Sutartis sudaryta siekiant gerinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, tobulinti pedagogų ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją pagal kintamus rinkos dėsnius. Sutartimi numatyta, kad GMPS bazė bus naudojama Paramediko mokymo programos praktinių užsiėmimų vykdymui. Taip pat numatomas Karaliaus Mindaugo PMC profesijos mokytojų ir GMPS darbuotojų bendradarbiavimas, dalijimasis pedagogine bei dalykine patirtimi Paramediko veiklos srityje.

Pasirašyta sutartis sudarys galimybes Paramediko mokymo programos mokiniams atlikti profesinės veiklos praktikas, savanorišką veiklą, o profesijos mokytojams – dalyvauti kursuose ir seminaruose.

Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties medikai 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę teikia skubią ir būtinąją medicininę pagalbą Kauno rajono gyventojams ir svečiams. Šiuo metu skubią ir būtinąją medicininę pagalbą teikia 7 gydytojai, 20 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų, 16 vairuotojų - paramedikų, 12 GMP automobilio vairuotojų.

Tikimės, jog bendradarbiavimas džiugins svariais rezultatais.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija