Karaliaus Mindaugo PMC rinkosi daugiausia stojančiųjų! / 2018-09-12

Rugsėjo 7 d. baigėsi papildomo priėmimo į šalies profesinio mokymo įstaigas sutarčių su stojančiaisiais pasirašymas. Šiemet daugiausia jų sulaukė Kaune įsikūręs Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Net 1549 pirmakursiai šiais metais siekia įgyti paklausias ir perspektyvias profesijas.

Populiariausia profesija šiemet Lietuvoje, kurią rinkosi stojantieji po 12 klasių – Socialinio darbuotojo padėjėjo. Pasirašytos 189 mokymosi sutartys su Karaliaus Mindaugo PMC.  Antra pagal populiarumą – tame pačiame centre vykdoma Paramediko profesinio mokymo programa (171 sutartis), toliau rikiuojasi Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (155 mokymo sutartys) bei Masažuotojo mokymo programa (124 sutartys).

Populiariausia tarp stojančiųjų po 10 klasių – Kirpimo mokymo programa. Susumavus stojančiuosius po 10 ir po 12 kl. bei pasirinkusius tęstinę mokymo programą susidaro įspūdingas skaičius – net 184 pirmakursiai.

Jei metai iš metų populiariausia profesija Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre būdavo Paramediko, tai šiemet į pirmąją vietą šoktelėjo kita ypač aktuali darbo rinkoje Socialinio darbuotojo padėjėjo profesija.

Anot Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos dr. Aistės Antanaitienės, išaugusio populiarumo buvo galima tikėtis. „Darbo rinkoje yra didžiulis tokių specialistų trūkumas. Besirenkantys profesiją tai įvertina ir siekia aktualaus amato. Kadangi mūsų visuomenė senėja, poreikis tokių darbuotojų išliks labai aktualus ir ateityje,“ – teigia A. Antanaitienė ir priduria, kad šiemet išaugusį populiarumą įtakojo Švietimo ir mokslo ministerijos numatyta galimybė šią profesiją nemokamai įgyti tiems, kurie jau turi įgiję kvalifikaciją, tačiau svajoja toliau mokytis ar netgi pakeisti profesiją. Priėmimo duomenimis, net 93 žmonės šiemet mokysis valstybės finansuojamose tęstinio mokymo programose.

„Viena šių metų naujovių, kad Socialinio darbuotojo padėjėjai, pabaigę mokslus, galės dirbti ir su socialinės rizikos šeimomis. Taip praplečiamos jų kompetencijos ir galimybės save realizuoti. Vyksta ypač aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kurie atveria mūsų mokiniams praktikos ir įsidarbinimo galimybes. Neseniai pasirašėme sutartis su Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centru Rukloje, Ramučių globos namais. Aukštadvaryje įsikūrę Šv. Domininko namai mums suteikia nuolatinę realios praktikos galimybę, kur mokiniai išmoksta, kaip teisingai naudoti technines priemones dirbant su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis,“ – praktikos reikšmę atskleidžia A. Antanaitienė. Siekiant profesionalaus ir kokybiško specialistų rengimo buvo įsigyta ypač reikalinga reabilitacinė įranga bei kitas aktualus profesijai inventorius.

Tai, kad stojantiesiems ypač aktualios sveikatos krypčių programos liudija ir kasmet dominuojantis Paramediko profesijos populiarumas. „Esame šios programos pradininkai šalyje. Jau dešimtmetį ji gyvuoja ir lyderiauja priėmimo viršūnėse. Kiekvienais metais programa atnaujinama ir tobulinama, vis daugiau praktikų profesionalų įsijungia į komandą,“ – programos išskirtinumą pristato Karaliaus Mindaugo PMC pavaduotojas ugdymui dr. Tomas Darbutas.

Išaugusį profesijos populiarumą įtakojo ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) paskelbta nauja sveikatos norma, kad greitosios medicinos pagalbos brigados, vykstančios pas ligonius ar į nelaimės vietą turi būti sustiprintos paramedikų kvalifikaciją turinčiais darbuotojais. Tai reiškia, kad GMP automobilį vairuoti turi ne paprastas vairuotojas, o kvalifikuotas paramedikas, gebantis kokybiškai teikti medicininę pagalbą.

„Sulaukiame labai daug GMP automobilių vairuotojų, kurie siekia persikvalifikuoti. Kita stojančiųjų dalis siekia įgyvendinti vaikystės svajonę sieti savo profesiją su medicina. Kai kurie jų nepateko į aukštąsias mokyklas ir ieško alternatyvos. Tai puikus išbandyti save ir pasitikrinti, ar tikrai medicinos mokslai yra jiems teisingas pasirinkimas. Nemaža dalis stojančiųjų yra tiesiog dirbančių sveikatos gydymo įstaigose. Pavyzdžiui, stoja ir slaugytojos, registratorės, kurios nori išmokti teikti skubią medicinos pagalbą pacientams,“ – stojančiuosius apibūdina pavaduotojas ugdymui.

Šiuo metu vyksta Paramediko medicinos normos redakcijos, reglamentuojančios paramediko teises, pareigas, kompetencijas ir atsakomybę redagavimas. Šiuo dokumentu siekiama, kad paramedikai būtų licenzijuojami. Tai reikštų griežtesnę paramedikų kvalifikacijos kontrolę tam, kad žinios ir įgūdžiai būtų nuolat atnaujinami. Panašu, kad paramediko profesinio mokymo programos atnaujinimas ir tobulinimas  įgauna pagreitį.

Karaliaus Mindaugo PMC išlaiko lyderio pozicijas šalyje. Čia vykdomas pagrindinis (9 ir 10 kl.) ir vidurinis ugdymas, formalus ir neformalus profesinis mokymas, tęstinis mokymas ir ikimokyklinis ugdymas.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija