Dviguba šventė: sveikinam įgijus profesiją ir vidurinį išsilavinimą! / 2018-06-25

Birželio 22 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre buvo įteikti diplomai visiems 3 metų programų absolventams. Daugiau nei 150 absolventų įgijo ne tik vidurinį išsilavinimą su išduodamu brandos atestatu, bet ir profesinę kvalifikaciją, kurią patvirtinantis diplomas yra pripažįstamas visoje Europoje.

Absolventus sveikino ir profesinės sėkmės linkėjo Karaliaus Mindaugo PMC direktorė Nora Pileičikienė, Jo Ekscelencija arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Gimnazijos skyriaus vedėja Aldona Bilotienė. Daug gražių padėkos žodžių savo grupių vadovams, skyrių vedėjams, direktorei išsakė ir patys absolventai. Jie džiaugėsi visa patirtimi, kurią įgijo besimokydami profesinio mokymo centre, individualiu dėmesiu kiekvienam besimokančiajam bei sudarytomis sąlygomis dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, čempionatuose.

Šiemet tarp absolventų ir garbingas vietas Atvirame Lietuvos čempionate „Kaunas Beauty 2018“ užėmę  Airidas Žuravliovas bei Gabrielė Lukoševičiūtė. Absolventai džiaugėsi savo profesijos pasirinkimu, dėkojo mokytojams, kurie suteikė daug vertingų praktinių žinių ir užaugino sparnus tobulėti pasirinktoje srityje.

Gimnazijos skyriaus vedėja Aldona Bilotienė įteikė padėkos raštus už puikius vidurinio ugdymo rezultatus bei sėkmingą atstovavimą Karaliaus Mindaugo PMC įvairiuose renginiuose.

Anot direktorės N. Pileičikienės, kokybišką vidurinį ugdymą Gimnazijos skyriuje garantuoja aukštos kvalifikacijos bendrojo lavinimo mokytojai, kurie skiria individualų dėmesį kiekvienam mokiniui. Primename, jog neseniai skelbtame žurnalo „Reitingai“ sudarytame profesinių mokyklų reitinge Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras išlieka tarp geriausių mokymo įstaigų. Pagrindinius vertinimo kriterijus sudarė lietuvių, anglų, rusų kalbų, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis. Mokymas Gimnazijos skyriuje yra vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos bendruosius ugdymo planus ir visas mokymo procesas yra organizuojamas taip pat, kaip ir kiekvienoje kitoje gimnazijoje. Nusprendę įgyti vidurį išsilavinimą profesinėje mokykloje gali būti ramūs, kad čia gaus individualų dėmesį ir puikų parengimą brandos egzaminams.

Džiaugiamės, jog 2017 metais net 234 Karaliaus Mindaugo PMC mokiniai laikė brandos egzaminus, iš jų 155 - valstybinius. Didžiuojamės gerais rezultatais, kurie absolventams atveria kelius tęsti mokslus įvairiose aukštosiose mokyklose, ar siekti profesionalumo pasirinktoje profesijoje.

Centro bendruomenė atsisveikina su absolventais ir laukia naujų mokinių. Prašymai mokytis Karaliaus Mindaugo PMC pateikiami internetu, LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemoje. Stojantiems po 10 klasių siūlome šias paklausias profesijas – siuvėjofloristokirpėjodailiųjų tekstilės dirbinių gamintojosporto klubo paslaugų teikėjoapeigų ir švenčių organizatoriausgarso ir vaizdo technikos operatoriauspoilsio paslaugų agento (Palangoje), žirgininkystės verslo darbuotojogyvūnų prižiūrėtojo. Tai puikus šansas kartu su viduriniu išsilavinimu įgyti profesiją!

  • Jeigu Jums kyla klausimų, ar sunkumų pildant prašymą LAMA BPO sistemoje, kviečiame atvykti į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, (Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas).
  • Priėmimo klausimais konsultuojama 209 kabinete (Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas), kiekvieną darbo dieną, nuo 09.00 iki 16.00 val. Čia Jums padėsime užpildyti prašymą!
  • Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 arba 8 37 32 41 72

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

16621662166216621662166216621662166216621662166216621662