Dokumentai

2016 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklos ataskaitą galite atsisiųsti čia (Kitas dalis galima rasti Karaliaus Mindaugo pr. 11 esančioje raštinėje (201 kab.).

2016 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro nepriklausomo audito veiklos ataskaitą galite atsisiųsti čia (Kitas dalis galima rasti Karaliaus Mindaugo pr. 11 esančioje raštinėje (201 kab.).

 

2015 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklos ataskaitą galite atsisiųsti čia (Kitas dalis galima rasti Karaliaus Mindaugo pr. 11 esančioje raštinėje (201 kab.).

 

2014 m. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veiklos ataskaitą galite atsisiųsti čia (Kitas dalis galima rasti Karaliaus Mindaugo pr. 11 esančioje raštinėje (201 kab.).

 

METODINIAI NURODYMAI RAŠTO DARBŲ RENGIMUI. Siųstis.

 

FINANSINIAI DOKUMENTAI:

 

2017 m. metinės finansinės ataskaitos.

2017 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2017 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

2017 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2016 m. metinės finansinės ataskaitos.

2016 m. IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2016 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos - čia.

 

2016 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2016 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitos. Parsisiųsti.

Finansinių ataskaitų formos  - čia.

 

2015 m. IV ketvirtis

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia.

VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai" - čia.

2015 m. III ketvirtis 

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita - forma Nr. 3

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių valdymą - forma B13

Informacija apie ikimokyklinių, visų tipo bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą - forma B14

 

2015 m. II ketvirtis 

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (I ketvirtis) - forma Nr. 3 ir forma Nr. 4 - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (II ketvirtis) - forma Nr. 3 ir forma Nr. 4 - atsisiųsti čia

 

2014 m. IV ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

4-ojo VSAFAS - "Grynojo turto pokyčių ataskaita" - 1 priedas

5-ojo VSAFAS - "Pinigų srautų ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

8-ojo VSAFAS - "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 1 priedas

10-ojo VSAFAS - "Kitos pajamos" - 2 priedas

12-ojo VSAFAS - "Ilgalaikis materialusis turtas" - 1 priedas

13-ojo VSAFAS - "Nematerialusis turtas" 1 priedas

17-ojo VSAFAS - "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" - 7 priedas12 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

25-asis VSAFAS - "Segmentai" - atsiųsti čia

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Pavedimo įvykdymo ataskaita - atsisiųsti čia

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita - forma Nr. 3

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų - Forma Nr. 5

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių valdymą - forma B13

Informacija apie ikimokyklinių, visų tipo bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą - forma B14

 

2014 m. III ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

 

 

2014 m. II ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

 

2014 m. I ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

Biudžeto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas - atsisiųsti čia

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita - forma Nr. 4

 

2013 m. IV ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

4-ojo VSAFAS - "Grynojo turto pokyčių ataskaita" - 1 priedas

5-ojo VSAFAS - "Pinigų srautų ataskaita" - 2 priedas

3-ojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

8-ojo VSAFAS - "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 1 priedas

10-ojo VSAFAS - "Kitos pajamos" - 2 priedas3 priedas

12-ojo VSAFAS - "Ilgalaikis materialusis turtas" - 1 priedas

13-ojo VSAFAS - "Nematerialusis turtas" 1 priedas

17-ojo VSAFAS - "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" - 7 priedas12 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

25-asis VSAFAS - "Segmentai" - atsiųsti čia
 

2013 m. III ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamas raštas" - 1 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas
 

2013 m. II ketvirtis

6-ojo VSAFAS - "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" - 1 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - 1 priedas

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" - 2 priedas

20-ojo VSAFAS - "Finansavimo sumos" - 4 priedas
 

2013 m. I ketvirtis

2-ojo VSAFAS - "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

3-iojo VSAFAS - "Veiklos rezultatų ataskaita" - atsisiųsti čia

6-ojo VSAFAS - "Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus" - atsisiųsti čia

20-asis VSAFAS - "Finansavimo sumos" 4 priedas