Bendruomeniniame pasitarime - aktualios diskusijos / 2018-05-25

Gegužės 25 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyko bendruomeninis mokinių ir mokytojų pasitarimas. Jame aktyviai dalyvavo ir diskutavo Centro mokiniai, profesijos mokytojai, Mokinių tarybos nariai.

Pasitarimo metu apžvelgta Pervalkoje vykusi Mokinių tarybos strateginė sesija, kuri leido ne tik sutvirtinti Mokinių tarybos komandą, bet ir pasidalinti įžvalgomis apie ugdymo proceso gerinimą. Bendruomeniniame pasitarime buvo teikiami įvairūs pasiūlymai – tiek lankomumo, tiek ugdymo proceso gerinimo klausimais. Mokiniai kartu su mokytojai įvardijo egzistuojačias problemas ir diskutavo, kaip galima jas spręsti bendru sutarimu.

Anot Mokinių tarybos koordinatorės Nijolės Dinapienės, šis pasitarimas džiugino aktyviu bendruomenės įsitraukimu. „Aptarti įvairūs klausimai ir pasiūlymai. Diskutuota, kaip aktyviau įtraukti mokinius į Centro bendruomeninį gyvenimą, ugdymo procesą, kurti šiltus mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius. Kiekvieno mokinio ir mokytojo įžvalgos yra labai svarbios, o pateikti pasiūlymai leis tobulinti ugdymo procesą,“ – pasakoja N. Dinapienė.

Bendruomeninį pasitarimą reziumavo kiekvieno skyriaus pateiktos įžvalgos. Daugelis jų siūlė kelti mokinių motyvaciją, stropiai lankyti pamokas, gerinti profesinio mokymo prestižą, skatinti savanorystę, stiprinti bendruomeniškumą, aktyviai plėtoti neformalią veiklą.

Dėkojame Mokinių tarybos nariams, koordinatoriams, Gimnazijos skyriaus vedėjai dr. Daivai Abromavičienei, kurie nepailsdami kuria, organizuoja, buria mokinius įvairioms prasmingoms veikloms ir įkvepia pozityviems pokyčiams. Linkime sėkmės ir numatytų tikslų įgyvendinimo!

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija