Koplyčia

Šv. Ignaco Lojolos koplyčia

Centro koplyčia (šv. Ignaco Lojolos koplyčia) - tai maldos ir susikaupimo vieta.

2007 m. birželio 1d. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino tuo metu Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (dabar - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro) Šv. Ignaco Lojolos vardo koplyčią. Šia proga šv. Mišias kartu laikė vyskupas Juozapas Preikšas ir kunigas Gintaras Vitkus SJ.

Šv. Mišios aukojamos kartą savaitėje – ketvirtadienį 12 val. Jose dalyvauti kviečiami visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, administracija. Mokiniai, dalyvaudami Šv. Mišiose skaito skaitinius, gieda giesmes, neša atnašas. Norintiems sudaroma galimybė atlikti išpažintį, priimti sakrametus Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą.

Kiekvieną dieną 8.30 val. Koplyčioje vyksta susikaupimo valandėlė, kurioje dalyvauja visi norintys.

Atidarius koplyčią, Centro bendruomenė stipriau pajuto krikščioniškų vertybių svarbą ir Dievo artumą.

 Šv. Klaros koplytėlė

Šv. Klaros koplytėlė tai 2014 m. atidaryta ir pašventina nauja vieta maldai ir susikaupimui. Koplytėlė yra Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre MODUS (Griunvaldo g. 22, Kaunas). 

Kiekvieną rytą Centro bendruomenės nariai kviečiami į susikaupimo valandėlę, o kiekvieno mėnesio 11 dieną Šv. Klaros koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.