Koplyčia

Šv. Ignaco Lojolos koplyčia

Centro koplyčia (šv. Ignaco Lojolos koplyčia) - tai maldos ir susikaupimo vieta.

2007 m. birželio 1d. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino tuo metu Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (dabar - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro) Šv. Ignaco Lojolos vardo koplyčią. Šia proga šv. Mišias kartu laikė vyskupas Juozapas Preikšas ir kunigas Gintaras Vitkus SJ.

Šv. Mišios aukojamos kartą savaitėje – ketvirtadienį 12 val. Jose dalyvauti kviečiami visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, administracija. Mokiniai, dalyvaudami Šv. Mišiose skaito skaitinius, gieda giesmes, neša atnašas. Norintiems sudaroma galimybė atlikti išpažintį, priimti sakrametus Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą.

Kiekvieną dieną 8.30 val. Koplyčioje vyksta susikaupimo valandėlė, kurioje dalyvauja visi norintys.

Atidarius koplyčią, Centro bendruomenė stipriau pajuto krikščioniškų vertybių svarbą ir Dievo artumą.

 Šv. Klaros koplytėlė

Šv. Klaros koplytėlė tai 2014 m. atidaryta ir pašventina nauja vieta maldai ir susikaupimui. Koplytėlė yra Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre MODUS (Griunvaldo g. 22, Kaunas). Kiekvieną rytą Centro bendruomenės nariai kviečiami į susikaupimo valandėlę, o kiekvieno mėnesio 11 dieną Šv. Klaros koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios. 

Šv. Ignaco Lojolos koplyčia Palangoje

2015 m. lapkričio 3 d. Palangoje pašventinta Šv. Ignaco Lojolos vardo koplytėlė. Į koplytėlės šventinimo ceremoniją susirinko Kurorto verslo skyriaus mokiniai ir darbuotojai bei gausus būrys svečių. Šventėje dalyvavo Palangos miesto savivaldybės atstovai, dvasininkai, mokslo įstaigų atstovai. Iškilmėms vadovavęs ir koplytėlę pašventinęs Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ palinkėjo, kad maldos vieta suteiktų mokymosi procesui dar daugiau savitumo, susijusio su asmenybės tobulinimu, bendražmogiškų kompetencijų skleidimu ir sėkme darbo rinkoje.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplytėlė Pervalkoje

2016 m. rugsėjo 30 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro praktinio mokymo bazėje „Kalbantys sodai“ Pervalkoje vyko Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplytėlės šventinimo iškilmė. Anot šv. Mišias celebravusio Nidos klebono Rimvydo Adomavičiaus, krikščioniškas vertybes puoselėjančiai Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenei  koplytėlės atidarymas leis dar stipriau pajusti krikščioniškų vertybių svarbą ir Dievo artumą.