Kiti dokumentai

  • Įsakymas dėl VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pavadinimo keitimo- atsisiųsti čia
  • Bureau Veritas sertifikatas – atsisiųsti čia
  • Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas – atsisiųsti  čia
  • Bureau Veritas sertifikatas -atsisiųsti čia
  • Pirkimų ataskaita už 2016 m. -atsisiųsti čia