Higieninės kosmetikos kosmetikas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai, Kaune ir Palangoje)

Mokymo programa skirta rengti higieninės kosmetikos kosmetikus, gebančius atlikti higieninės kosmetikos paslaugas.

Siekiant šių tikslų būsimieji higieninės kosmetikos kosmetikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi žmogaus anatomijos ir fiziologijos bei medicinos, bendrosios kosmetologijos ir kosmetinių procedūrų technologijos, fizioterapijos technologijos, kosmetinių priemonių ir medžiagų, higieninio ir veido masažo, kosmetinių veido kaukių paruošimo ir taikymo, depiliacijos, specialiojo piešimo pagrindų, naudotis kosmetiko darbo įrankiais ir įranga ir kt. 

Praktinis mokymas vyksta Centro praktinio mokymo bazėse, grožio salonuose, kosmetikos kabinetuose, grožio terapijos ir kosmetologijos centruose, kosmetologinėse gydyklose. Praktinio mokymo trukmė – 47,5 savaitės. Jo metu tobulinami ir įtvirtinami veido masažo, makiažo, depiliacijos, manikiūro ir pedikiūro ir kt. gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikacija.

Baigus higieninės kosmetikos mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas. 

Kvalifikacijos aprašas

Higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kosmetiko darbą. Asmuo, įgijęs higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikaciją, turi:

  • gebėti įvertinti kosmetinius higieninius kliento poreikius, įvertinti kliento odą ir rekomenduoti, kaip ją prižiūrėti namuose, parinkti kosmetines priemones ir medžiagas, sudaryti kliento aptarnavimo planą, užtikrinti kokybišką ir saugų kosmetinių procedūrų atlikimą, atlikti mechaninį bei higieninį odos valymą, šveitimą, uždėti kaukę, atlikti klasikinį higieninį veido ir atskirų kūno dalių masažą, atlikti įvairių rūšių makiažus, atlikti higieninį manikiūrą ir pedikiūrą, depiliaciją, saugiai dirbti su kosmetinėms procedūroms reikalingais elektriniais prietaisais, analizuoti ir vertinti aptarnavimo paslaugos efektyvumą;
  • žinoti higieninės kosmetikos priemones, makiažo būdus ir priemones, odos tipus ir priežiūros priemones, chemines medžiagas ir jų sudėtį, higieninio manikiūro ir pedikiūro ypatumus, darbo saugos reikalavimus, masažo rūšis;
  • gebėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais;

Įgiję higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kosmetikais kosmetikos kabinetuose ir salonuose, kosmetologijos gydyklose (gydytojo priežiūroje), būti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir užsiimti individualia veikla.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.