Gyvūnų prižiūrėtojas

Mokykitės:  po 10 ir po 12 klasių (trukmė 3 arba 2 metai)

Mokymo programa skirta rengti kvalifikuotus gyvūnų prižiūrėtojus. Baigę šią programą, gyvūnų prižiūrėtojai geba prižiūrėti  laisvalaikio gyvūnus, žino pagrindinius gyvūnų eksterjero reikalavimus, moka atlikti gyvūno kailio priežiūros ir higienos procedūras, padeda išsirinkti augintinį, konsultuoja gyvūnų laikymo, priežiūros, inventoriaus naudojimo bei globos ir gerovės kūrimo klausimais, geba suteikti pirmąją pagalbą laisvalaikio gyvūnui, aptarnauja laisvalaikio gyvūnų parodas bei varžybas, tolerantiškai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis, klientais, dirba komandoje, geba lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Besimokantieji pagal gyvūnų prižiūrėtojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas M44081101), įgyja gyvūnų kirpimo specializaciją. Įgijęs šią specializaciją, darbuotojasi moka atlikti gyvūno kailio priežiūros ir higienos procedūras, moka  kailio kirpimus įvairių veislių šunims ir katėms, paruošia gyvūno kailį specializuotiems renginiams, parenka  kosmetines priemones ir medžiagas gyvūno kailio priežiūrai, konsultuoja šeimininkus dėl jų augintinio kailio priežiūros.  

Siekiant šių tikslų būsimieji gyvūnų prižiūrėtojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi anatomijos ir fiziologijos, veterinarijos pagrindų, šunų auginimo, kačių auginimo, egzotinių gyvūnų auginimo, šunų dresavimo, renginių su gyvūnais organizavimo ir aptarnavimo, teisės pagrindų, profesinės etikos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta praktikos vietose pagal sutartis. Praktinio mokymo trukmė -1560 val. Gamybinė praktika atliekama pas darbdavius, gamybinės praktikos trukmė - 600 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant Aleksandro Stulginskio universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete (Veterinarijos akademija).

Kvalifikacijos aprašas

Gyvūnų prižiūrėtojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gyvūnų prižiūrėtojo darbą, bei konsultuoti žmones dėl jų augintinio priežiūros.

Asmuo, įgijęs gyvūnų prižiūrėtojo kvalifikaciją, turi:

  • mokėti prižiūrėti laisvalaikio gyvūnus namuose, gyvūnų globos namuose, zoologijos soduose ar prekybos įmonėse;
  • parinkti pašarus ir šerti laisvalaikio gyvūnus;
  • atlikti higienos procedūras, fiksuoti gyvūną;
  • paruošti laisvalaikio gyvūną parodai ar varžyboms;
  • aptarnauti laisvalaikio gyvūnų parodas bei varžybas;
  • padėti išsirinkti augintinį;
  • konsultuoti gyvūnų, laikymo, priežiūros, inventoriaus naudojimo klausimais;
  • analizuoti gyvūnų globą ir gerovę reglamentuojančius įstatymus, konsultuoti klientus globos ir gerovės kūrimo klausimais;
  • žinoti pagrindinius gyvūnų eksterjero reikalavimus, pagrindinius veisimo principus;
  • mylėti gyvūnus, būti kantriu, švelniu, komunikabiliu.

Įgiję gyvūnų prižiūrėtojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti veterinarijos gydyklose, kaip pagalbinis veterinarijos gydytojo personalas, gyvūnų prekių parduotuvėse, kaip konsultantai gyvūnų auginimo ir priežiūros klausimais, vis labiau populiarėjančiuose smulkių gyvūnų viešbučiuose, įvairiose gyvūnų globos įstaigose, individualiai, sudarę sutartį su žmonėmis, konsultuoti juos dėl jų augintinio priežiūros.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580 .