Floristas

Mokykitės:  po 10 klasių (trukmė 3 metai), po 12 klasių (trukmė 1,5 metų).

Floristo kvalifikacija reikalinga norint dirbti floristu gėlių parduotuvėse ir salonuose.

Floristas turi gebėti, klientui pageidaujant, kurti įvairias dekoratyvines gyvų ir sausų gėlių kompozicijas, rišti progines, iškilmingas puokštes, daryti gėlių girliandas, vainikus, puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas augalais, aptarnauti klientus laikantis bendravimo kultūros ir etiketo reikalavimų, planuoti savo darbų eigą, laikytis darbų saugos reikalavimų.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos,bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Kvalifikacijos aprašas:

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, turi:

 • gebėti sodinti, dauginti ir auginti augalus, atsižvelgiant į jų įvairovę bei priežiūros ypatumus;
 • saugoti augalus nuo ligų ir kenkėjų, naudojant apsaugos nuo jų priemones;
 • skinti bei džiovinti augalus, dirbti floristo darbo įrankiais;
 • komponuoti visų stilių ir formų puokštes bei kompozicijas pagal pasirinktą techniką;
 • kurti fitokompozicijas interjere ir eksterjere;
 • rinkti gamtines medžiagas, jas konservuoti, dažyti, sandėliuoti, žinoti augalų biologines savybes;
 • planuoti savo darbų eigą, rinkos dėsnius, kainų nustatymo bei sąskaitų išrašymo būdus;
 • elektroninių kasos aparatų naudojimo taisykles, kasos aparatų apskaitą;
 • verslo organizavimo pradmenis, bendravimo kultūros pagrindus;
 • darbo ir sveikatos saugos reikalavimus, sanitarijos ir higienos taisykles;
 • mokėti atsakingai, paslaugiai, kūrybingai, kruopščiai dirbti.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.