Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

Mokykitės: po 10 ir 12 klasių (trukmė 3 arba 2 metai)

Specializacijos: Interjero tekstilės dirbinių gamyba; Kostiumo dekoravimas.

Mokymo programa skirta parengti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių dailiųjų tekstilės dirbinių gaminimo srityje, gebančius kurti ir gaminti aukštos pridėtinės vertės naujos kartos produktus; suteikti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją su interjero tekstilės dirbinių gamybos ar kostiumo dekoravimo specializaciją.

Būsimieji dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi mezgimo ir nėrimo, audimo ir rišimo, kompozicijos pagrindų, tekstilės medžiagų, drabužių modeliavimo, vilnos vėlimo, dekoratyvaus audinių dažymo, siuvinėjimo, dekoratyvaus siuvimo, stilių analizės ir kt.

Praktinis mokymas vyksta Centro mokomosiose dirbtuvėse ir laboratorijose, mokymo trukmė - 1060 valandų. Praktinio mokymo metu tobulinami mezgimo ir nėrimo, audimo ir rišimo, drabužių modeliavimo, vilnos vėlimo, audinių dažymo, siuvinėjimo, interjero ir kostiumo aksesuarų gamybos, interjero tekstilės gaminių ir kostiumo dekoravimo ir kt. gebėjimai. Gamybinė praktika atliekama įmonėse, jos trukmė 600 valandų. Gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami praktiniai gebėjimai.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam interjero tekstilės dirbinių gamybos ar kostiumo dekoravimo specializaciją, suteikiama dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija.

Baigus dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dailės studijų krypties programas.


Kvalifikacijos aprašas

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo darbą. 

Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, interjero tekstilės dirbinių gamybos specializaciją, turi:

 • atlikti namų ir įstaigos interjero dekoravimo tekstile paslaugas; 
 • dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve;
 • išmanyti interjero dizaino pagrindus;
 • komponuoti ir gaminti namų ir įstaigos interjero aksesuarus;
 • taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas;
 • priderinti interjero aksesuarus aplinkoje, papuošti kostiumą, priderinti aksesuarus; 
 • eksploatuoti interjero aksesuarų gamybai skirtą įrangą; 
 • parinkti medžiagas interjero dekoravimui; 
 • mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą.

Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, kostiumo dekoravimo specializaciją, turi:

 • gebėti teikti paslaugas muziejams, proginių drabužių salonams, aprangos studijoms;
 • dirbti savarankiškai individualiose įmonėse ar kolektyve;
 • išmanyti kostiumo kompoziciją;
 • komponuoti kostiumo puošybą;
 • taikyti įvairias tekstilės gaminių dekoravimo technikas;
 • papuošti kostiumą;
 • priderinti aksesuarus;
 • eksploatuoti kostiumo puošybai skirtą įrangą;
 • parinkti medžiagas;
 • mokėti dirbti kūrybiškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, koncentruotai, integruotai, turėti gerą regėjimą.

Įgiję Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti įvairiose aprangos, interjero tekstilės dirbinių, suvenyrų ir aksesuarų gamybos įmonėse, teatro dirbtuvėse bei vykdyti individualiąją veiklą. 

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.