Inovacijos

- Vertybinių nuostatų ugdymas, orientuojantis į dvasines vertybes ir bendrąsias kompetencijas.

Ugdymas Centre grindžiamas katalikiškaja pasaulėžiūra taikant šv. Ignaco pedagoginę paradigmą, profesoriaus Rimanto Laužacko profesinių ir bendrųjų kompetencijų koncepciją. Ugdymo metodologija paremta teorijos praktikavimu ir praktikos teorizavimu, kurį pagrindė socialinių mokslų daktarė Sigita Grigaliūnienė.

...Daugiau

- Bendruomeniškumas – visi Centro bendruomenės nariai dalyvauja ugdymo procese. Siekiama sukurti tokią bendradarbiavimo kultūrą Centre, kad kiekvienas bendruomenės narys neliktų izoliuotas, taptų aktyvus ugdymo veikėjas ir prisiimtų bendrą atsakomybę už besimokantįjį.

- Programų perimamumas atliepia Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos nuostatas ...Daugiau


Tarptautinis pripažinimas

Partneriai

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija